Förtydligande: Avdrag för ränta på en kapitalfrigörningskredit medges först när räntan betalas vilket sker i samband med att lånet betalas tillbaka

Svar på uppkommen fråga: En kapitalfrigörningskredit är en kredit som betalas först när egendomen som utgör säkerhet för lånet överlåts.
Source: Rättslig vägledning