Förtydligande: Avdrag för omkostnadsersättning från ett konsulentföretag

Förtydligande med anledning av Skatteverkets ställningstagande om omkostnadsersättning till familjehem.
Source: Rättslig vägledning