Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader ska minskas om man har fått kostförmån

Svar på uppkommen fråga: Avdraget ska minskas oavsett om den anställda har fått kostförmånen av arbetsgivaren eller av någon annan i samband med tjänsten.
Source: Rättslig vägledning