Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader för reseledare

Svar på uppkommen fråga: Reseledaren är fortfarande på tjänsteresa, trots att det är reglerna för tillfälligt arbete som ska tillämpas när tjänsteresan har pågått i mer än tre månader.
Source: Rättslig vägledning