Förtydligande: Avdrag för kostnader vid vård i familjehem

Avdrag medges med samma belopp som en kommun eller ett konsulentföretag har betalat ut i omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer. Familjehemmet kan bara få avdrag för kostnader som kommunen eller konsulentföretaget har ersatt.
Source: Rättslig vägledning