Förtydligande: Avdrag för avsättning till ersättningsfond p.g.a. yttre rationalisering av jordbruk eller skogsbruk

Det är förvärvarens förhållanden som avgör om säljaren får göra avdrag.
Source: Rättslig vägledning