Förtydligande av vad revisorn ska yttra sig över

Source: Rättslig vägledning