Förtydligande av turordningen vid skattereduktion

Source: Rättslig vägledning