Förtydligande: Att växla virtuell valuta kan utgöra omsättning av en tjänst

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning