Förtydligande: Att en aktieägare lämnar sin aktier som säkerhet för ett lån innebär inte att det bolag aktierna avser har ställt säkerhet i strid med 21 kap. 3 § ABL

Source: Rättslig vägledning