Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden

En ackordsuppgörelse kan medföra återbetalningsskyldighet av för mycket tillgodofört omställningsstöd.
Source: Rättslig vägledning