Förtydligande: Arbetsstatens beskattningsrätt till lön under en arbetsbefriad uppsägningstid samt till avgångsvederlag (vid tillämpning av artikel 15 punkt 1 i OECD:s modellavtal)

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning