Förtydligande: Arbetskostnaden vid rotarbeten i samband med installation av värmesystem kan i vissa fall beräknas enligt schablon

Svar på uppkommen fråga: Schablonen kan användas vid totalentreprenad till fast pris och gäller alla installationer inklusive utbyten.
Source: Rättslig vägledning