Förtydligande: Arbete av en god man ger normalt inte rutavdrag

Svar på uppkommen fråga: Det är endast arbete utöver uppdraget som god man som kan ge rutavdrag.
Source: Rättslig vägledning