Förtydligande: Ansökan om verkställighet av betalningsplanen i en skuldsanering

Svar på uppkommen fråga: Om gäldenären inte betalar enligt betalningsplanen kan Skatteverket överlämna den obetalda fordran till Kronofogden för verkställighet som ett allmänt mål, oavsett om det finns förutsättningar för omprövning eller inte.
Source: Rättslig vägledning