Förtydligande: Ansökan om företrädaransvar för obetald ackordslikvid

Svar på uppkommen fråga: Det är möjligt att ansöka om företrädaransvar för den del av en obetald ackordslikvid som förfallit till betalning före ansökan om företagsrekonstruktion lämnades in.
Source: Rättslig vägledning