Förtydligande: Ansökan om återbetalning i elektronisk portal

Svar på uppkommen fråga: Även om ett företag med säte i ett annat EU-land har ett fast etableringsställe i Sverige, ska portalen användas om det inte genomförts några affärstransaktioner från etableringen i Sverige under återbetalningsperioden.
Source: Rättslig vägledning