Förtydligande: Ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid efter ett offentligt ackord

En ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid ska prövas enligt de anståndsregler som gäller för respektive grundfordran som omfattas av ackordet.
Source: Rättslig vägledning