Förtydligande: Ändrad resrutt av privata skäl på en tjänsteresa

En anställd som är på tjänsteresa kan inte av privata skäl ändra resrutten eller slutmålet utan skattekonsekvenser. En anställd kan däremot välja att avbryta en pågående tjänsteresa och själv bekosta en privat resväg.
Source: Rättslig vägledning