Förtydligande: Allmänt avdrag för socialförsäkringsavgifter

Svar på uppkommen fråga: Den som tillhör ett annat EU/EES-lands socialförsäkringssystem och får inkomster som ska beskattas i Sverige, kan få allmänt avdrag för de avgifter som betalas i det andra landet
Source: Rättslig vägledning