Förtydligande: Allmänna handlingar får lämnas tillbaka i vissa fall

Med anledning av HFD:s dom om att det inte finns undantag från offentlighetsprincipen för handlingar som tagits i beslag, har Skatteverket delvis arbetat om informationen om inkomna handlingar och möjligheten att lämna tillbaka sådana handlingar.
Source: Rättslig vägledning