Förtydligande: Allmänna hälsoundersökningar är oftast en skattepliktig förmån

Svar på uppkommen fråga: Om en hälsoundersökning inriktas på den anställdas generella allmäntillstånd och inte på specifika hälsorisker i arbetet, är undersökningen en skattepliktig förmån.
Source: Rättslig vägledning