Förtydligande: Alla typer av yoga är inte idrottslig verksamhet enligt ML

Svar på uppkommen fråga: För att en viss typ av yoga ska anses som idrottslig verksamhet enligt ML ska det huvudsakliga syftet med aktiviteten vara att utöva sport eller idrott.
Source: Rättslig vägledning