Förtydligande: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008.

Svar på uppkommen fråga: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008.
Source: Rättslig vägledning