Förtydligande: Aktiv eller passiv näringsverksamhet vid återföring av periodiseringsfonder och avstämning av egenavgifter

Enbart återföring av periodiseringsfonder och avstämning av egenavgifter anses inte medföra att man bedriver någon aktiv näringsverksamhet
Source: Rättslig vägledning