Förtydligande: Aktieägartillskott

Sidan Kapitalvinstberäkning har uppdaterats med information om aktieägartillskott. Den materiella bedömningen har inte ändrats.
Source: Rättslig vägledning