Förtydligande: Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet vid rationaliseringsförvärv.

Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet påverkar bedömningen. Det bör vara samma ägarförhållande i den ägda och den tillköpta fastigheten. Vissa undantagsfall kan finnas. Normalt gäller undantaget för makar.
Source: Rättslig vägledning