Förtydligade: Två exempel med specialisttandläkares tillhandahållande

Ett exempel avser när det fråga om skattepliktig personaluthyrning och ett exempel när det är en från skatteplikt undantagen vårdtjänst.
Source: Rättslig vägledning