Förordningsändring från 31 december 2021: Evenemanget kan ha ställts in eller begränsats i väsentlig utsträckning på grund av föreskrift som gäller vid tidpunkten för evenemangets genomförande.

Ändringen tillämpas på evenemang som genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning