Förordningen som redogör för vilka länder Sverige ska utbyta information med anledning av CRS och DAC 2 har uppdaterats

Source: Rättslig vägledning