Förhandsbesked: Viss verksamhet i form av återvinning har ansetts som tillverkningsprocess i industriell verksamhet

Source: Rättslig vägledning