Förhandsbesked: Uppdrag enligt vårdavtal med en region

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att uppdrag enligt vårdavtal med en region innebar att ett bolag inte omsatte tjänster till regionen, utan tillhandahöll tjänster till patienter.
Source: Rättslig vägledning