Förhandsbesked: Tillträde till spökhus ska beskattas med 25 procent

Source: Rättslig vägledning