Förhandsbesked: Tillträde till klätterbanor

SRN har bedömt att tillträde till klätterbanor är idrottslig verksamhet.
Source: Rättslig vägledning