Förhandsbesked: Solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar har bedömts vara en enda anläggning

Source: Rättslig vägledning