Förhandsbesked: rätt till avdrag för avfallsskatt på det vatten som aska innehåller efter genomförd behandling i tvättanläggning

Skatterättsnämnden har ansett att ett bolag har rätt till avdrag för avfallsskatt på det vatten som askan innehåller efter genomförd behandling i en tvättanläggning när askan förs in till bolagets skattepliktiga avfallsanläggning.
Source: Rättslig vägledning