Förhandsbesked: Personlig assistans

Skatterätts­nämnden har ansett att personlig assistans som betalas med privata medel inte omfattas av undantaget från skatteplikt för social omsorg.
Source: Rättslig vägledning