Förhandsbesked: leasing av en andel av ett vindkraftverk

Source: Rättslig vägledning