Förhandsbesked: Hyresvärds tillhandahållande av el och/eller vatten

Skatterättsnämnden har meddelat att tillhandahållande av el och/eller vatten får anses underordnat upplåtelsen av bostaden även om individuell mätning och debitering sker.
Source: Rättslig vägledning