Förhandsbesked: Hyresvärden måste ha bearbetat markytan för att kunna hyra ut den med frivillig skattskyldighet

SRN 2020-06-29, dnr 60-19/I
Source: Rättslig vägledning