Förhandsbesked: Försäljning av bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen

Source: Rättslig vägledning