Förhandsbesked: Ersättning enligt vårdavtal

Ett bolags ersättning från en region har ansetts utgöra en tredjemansbetalning för sjukvård tillhandahållen till patienter.
Source: Rättslig vägledning