Förhandsbesked: Enbart en skogsmaskin utgör inte något fast etableringsställe

Skatterättsnämnden har ansett att enbart en skogsmaskin inte utgör något fast etableringsställe. Skatteverket instämmer.
Source: Rättslig vägledning