Förhandsbesked: Beskattning av uppskovsbelopp och tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL

Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked att utgångspunkten vid beräkning av tioårsperioden är tidpunkten när de mottagna andelarna avyttras (SRN 36-20/d). Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.
Source: Rättslig vägledning