Förhandsbesked: Beskattning av skogskonto vid arv

Skatterättsnämnden har bedömt att överföring av skogskonto eller medel på skogskonto kan ske enligt 21 kap. 41 § IL även året efter dödsfallet.
Source: Rättslig vägledning