Förhandsbesked: Avfallsskatt – fråga om mesa, bränd kalk respektive släckt kalk omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten

Skatterättsnämnden har ansett att kemiskt tillverkad kalksten (”mesa”), bränd kalk och släckt kalk inte omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten i 3 § första stycket 1 a LSA.
Source: Rättslig vägledning