Företagshälsovård utgör ett enda tillhandahållande när den tillhandhålls till paketpris

Texten har uppdaterats för att stå i överensstämmelse med Skatteverkets ställningstagande Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt.
Source: Rättslig vägledning