Föreskrift: Vad som krävs för att nikotinhaltiga produkter ska anses ha förstörts under Skatteverkets tillsyn framgår av Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs (SKVFS 2021:7).

Source: Rättslig vägledning