Föreskrift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2016 och senare

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017.
Source: Rättslig vägledning