Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift

Bilagan med lista över länder och områden har ny lydelse. Den nya lydelsen ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2017 och senare.
Source: Rättslig vägledning